Betingelser

Medlemsbetingelser

Medlemskabet

Et medlemskab i Lido fitness er personligt og kan derfor ikke deles med andre, eller overdrages til anden person uden godkendelse fra en ledende medarbejder i Lido fitness.
Personer uden gyldigt medlemskab har ingen adgang i træningsområdet, uden en godkendelse.

Medlemskort

Medbring altid gyldigt medlemskort ved træning i Lido fitness. For glemt medlemskort opkræves et gebyr på den til enhver tid gældende pris. Det samme gælder ved mistet kort.

Betaling via betalingsservice

Ved oprettelse af et PBS medlemskab, betales kontant i centret eller via nettet frem til den første PBS trækning. Herefter trækkes den månedlige ydelse automatisk fra medlemmets bankkonto i begyndelsen af hver kalendermåned, indtil aftalen personligt afmeldes i centeret. Ønsker man at opsige sit medlemskab snarest, skal dette ske inden den 15. i måneden. Ved udeblivelse fra hold, vil man blive trukket et beløb på 25 kr. pr. gang. Der pålægges et administrations gebyr på 6 kr. pr. månedstrækning.
Personer under 18 år kan ikke indgå en PBS aftale uden en værges underskrift.

Ændring af medlemsbetingelser

Lido fitness kan med 10 dages varsel, ændre medlemsbetingelserne. Lido fitness kan med 14 dages varsel ændre i holdplanen, udstyr, åbningstider og lokaler ved opslag i centret.

Aldersgrænse

Personer under 15 år må ikke færdes i træningsområdet uden en godkendelse fra
en medarbejder i Lido fitness. Dog må babyer gerne medbringes i lift eller lignende.

Ophold i Lido fitness

Al træning sker på eget ansvar. Det er medlemmets eget ansvar, at træne på så forsvarlig vis, at man ikke er til skade for sig selv eller andre. Lido fitness påtager sig ikke ansvar for hændeligt uheld.

Doping

Lido fitness er medlem af Anti Doping Danmark. Dette betyder, at man er underlagt de gældende regler, som er tilknyttet A. D. D. En positiv doping prøve vil betyde øjeblikkelig udvisning af centret samt en udelukkelse på mindst 2 år fra træning i alle motionscentre, der er tilknyttet A. D. D. Nægter et medlem at lade sig dopingteste, vil dette blive regnet som en positiv doping prøve.Bliver man taget for doping mere end 1 gang, betyder det udelukkelse på livstid.

Udelukkelse af medlem

Lido fitness kan til enhver tid afbryde et medlemskab med øjeblikkelig virkning. I grove tilfælde af brud på medlemsbetingelserne, sker der ikke tilbage betaling af forudbetalt kontingent.

Til- og afmelding af hold

Til og afmelding af hold kan ske via www.lidofitness.dk eller i centret på medlemscomputerne. Til- og afmelding af hold kan ikke gøres telefonisk. Afmelding kan ske senest 3 timer før holdet starter. Fremmøde skal ske senest 15 min før timen starter.
Ved udeblivelse fra hold, vil der hos det pågældende PBS medlem, blive opkrævet et beløb på 25 kr. pr. udeblivelse. Dette gælder også hvis man har stået på venteliste og efterfølgende har fået plads. Ved kontant medlemskab trækkes en dag fra medlemskabet.

Aflysning af hold

Har et hold ingen tilmeldinger 3 timer før timestart, aflyses holdet. Timer med start klokken 06.15, vil blive aflyst hvis der ingen tilmelder er klokken 21.00 aftenen før.

Værdigenstande

Lido fitness anbefaler, at man låser sine værdigenstande inde i et skab under træning. Hængelåse kan købes i receptionen. Skabene er kun til låns, og skal derfor være ryddet ved lukketid. Låse som efter lukketid ikke er fjernet, vil blive klippet op.

Påklædning

Al færden i træningsområdet, skal foregå i indendørs sko samt i trænings tøj. Vi anbefaler cykelbukser til cykling.
Cykel sko kan lejes i receptionen.

Det er IKKE tilladt at træne i bar overkrop.